background image
"Jeg har valgt at blive her," siger 23-årige Charlotte
Fischer Kjældmand i et toneleje så man forstår at det er
et aktivt, velovervejet og positivt valg. Hun har nemlig
ambitioner ­ og allerede store resultater at vise frem.
Som frivillig formand for Ungdommens Røde Kors
i Nykøbing F har Charlotte gjort lokalafdelingen til et
tilløbsstykke.
"Jeg blev frivillig i gymnasiet og overtog så posten
efter formanden i 2010. De første år var vi måske 5, men
nu har jeg en gruppe på 17 frivillige unge. Først kiggede
folk bare og spurgte hvad man snakkede om, men vi slår
mere og mere igennem nu. Vi har to velbesøgte lektie-
cafeer og et projekt der har med uledsagede flygtninge-
børn at gøre," fortæller hun.
De sårbare børn
Som barn flyttede Charlotte med sin mor til Maribo ef-
ter en skilsmisse, og hun ved af egen erfaring hvad en
familie uden de store ressourcer har brug for. Derfor er
det vigtigt for hende at engagere sig i lokalsamfundet,
fortæller hun:
"Jeg har selv haft en mor som ikke havde råd til at
sende mig på musikskole selvom det var min store
drøm. Der er mange af den slags familier hvor børnene
er sårbare, og fx i lektiecafeen handler det om at give
dem noget indhold i hverdagen, en håndsrækning,
nogen der har lyst til at lave noget sammen med dem ­
noget som de ikke er afhængige af at skulle betale for,"
siger Charlotte.
Valgte lokal uddannelse
Charlotte flyttede hjemmefra mens hun gik i gymnasiet,
og havde derfor ikke råd til at rejse ud på sabbatår som
de andre. Hun ville videre og vidste, hvis hun mærkede
efter, at det ikke var de sjællandske universiteter der
trak, men pædagoguddannelsen i Nykøbing ­ tæt på
hjem og familie.
I dag, på trods af et nyslået 12-tal i sin bachelor, ved
Charlotte godt at arbejdsmarkedet er lidt af en ud-
fordring. Derfor overvejer hun at videreuddanne sig så
hun kan komme til at arbejde på kommunalt niveau med
svage familier.
"Måske skal jeg læse pædagogisk sociologi på Dan-
marks Pædagogiske Universitet ­ det vil udvide mine
jobmuligheder. Give mig mere erfaring og viden. Men så
vil jeg pendle, for jeg flytter ikke herfra med min gode
vilje. Jeg kan bare godt lide at blive klogere," slutter
Charlotte med et smil.
UNG PÅ LOLLAND-FALSTER
Jeg
flytter ikke
herfra med min
gode vilje
"Jeg kan godt lide
at blive klogere"
Frem for at pakke kufferten og rejse mod storbyen som så mange andre unge,
valgte Charlotte at blive på Lolland-Falster og gøre en forskel. Med stor succes.
Charlottes tre gode råd
- om at være ung på Lolland-Falster
1 Du kan sagtens få en spændende uddannelse og
en fremtid hernede. Hvis du er tilfreds med de tilbud
der er her, så bliv boende i stedet for at flytte.
2 Se positivt på dit lokalområde. Det er et skønt sted.
Du kan bo i byen, men har adgang til grønne områder.
Man kender lokalområdet og dem der går på gaden
­ der er noget dejligt ved at det ikke er så stort.
3 Vær opsøgende. Hold øje med de gratis lokalaviser,
og se hvad der sker af spændende ting.
Eller tag fat i mig!