background image
redaktion:
anne-sophie lahme, www.lahme.dk
Mette rix, www.metterix.dk
Fie lundsgaard olsen, www.lahme.dk
kirsten sydendal, www. fejoeliv.dk
Birgitte nymann, www.stensgaard.info
dea Cordt kragh, www.cordtconsult.dk
lene Vind, www.qlf.dk
www.qlf.dk
Fotos: lars schmidt, www.schmidtaps.com
Patrick kirkby, www.patrickkirkby.com
anne svendsen.
layout: sidsel Gaustadnes, www.spagat.dk
tryk: Grafikom.dk
Det kræver mod,
drømme, energi
og glæde at skabe
sig et godt liv
- uanset hvor
man vælger at
slå sig ned.
Vi vil det gode liv
det kræver mod, drømme, energi og glæde at skabe
sig et godt liv ­ uanset hvor man vælger at slå sig ned.
i dette hæfte møder du otte kvinder der, i egne øjne,
har skabt sig et godt liv som foregår på lolland og
Falster. det er interessante og engagerede liv, synes
vi i Quality lolland-Falster.
Mennesker flytter mennesker ­ det er vores
tanke bag at lade kvinderne fortælle om deres
liv på lolland-Falster. Vi vil gerne synliggøre
de gode liv på lolland-Falster til inspiration
for, ja, alle - nysgerrige, potentielle tilflyttere
osv. lolland-Falster og vi der bor her, skal
som de skriver i husannoncerne: "opleves".
i fremtiden vil tilflyttere ikke bare vælge
hus efter pris og beliggenhed. de vil
stille krav om at bo i aktive lokalsam-
fund med bevidste indbyggere, der
værner om fællesskabet, kulturværdier og det gode
liv. det har vi på lolland-Falster.
i Quality lolland-Falster tror vi på at nye værdier
som autenticitet, bæredygtighed, frivillighed og en
større kollektiv bevidsthed vil vinde mere og mere
fodfæste. det giver nye muligheder for en egn som
lolland-Falster, og det vil vi udnytte.
QLF's bestyrelse
LEDER