background image
Den
ukomplicerede
forretningskvinde
Det begyndte med et garnfima. I dag driver Anne-Lise Becker
og hendes mand hotel ved et smukt gammelt slot ved Oreby uden
for Sakskøbing. "Det er bare at springe ud i det," siger hun.
"Hvis vi ikke fik stedet, skulle jeg køre forbi det hver dag
og vide at nogle andre havde det. og dét kunne jeg bare
ikke," griner anne-lise Becker. stedet er oreby Mølle
ved sakskøbing, et smukt herregårdshotel som hun og
hendes mand for 3 år siden overtog forpagtningen af.
inden da havde den historisk interesserede anne-
lise i en rum tid været forelsket i oreby Mølle på af-
stand mens hun boede til leje i oreby slots vægter-
bolig der ligger ved siden af. og da muligheden bød
sig, slog hun til.
"Jeg har ikke den der "hvad nu hvis...". det er noget
med at springe ud i tingene. steder som dette er der
ikke mange af, og det var bare en mulighed jeg ikke
kunne forpasse," siger hun.
Nykøbings største tøjbutik
anne-lise flyttede fra Frederiksberg til sakskøbing
flere år forinden da hun ledte efter lokaler der kunne
huse hendes drøm om eget en gros garnfirma. På lol-
land var priserne tilforladelige, og i løbet af nogle år
forvandlede garneventyret sig til en tøjbutik med nye,
danske designmærker ­ butikken ruzicka der i dag er
den største tøjbutik i nykøbing, og som hun netop har
solgt for at hellige sig oreby Mølle.
Forklaringen på hendes forretningsmæssige suc-
ces er ikke indviklet, siger hun selv.
"Man opfører sig ordentligt. Man må behandle andre
som man selv vil behandles. Man må acceptere og vise
interesse for det miljø man kommer til. Hvis du vil være
den sære københavner, bliver det ensomt - men hvis
man selv byder ind med noget, er det nemt. desuden er
blodtrykket lidt lavere her. Folk er villige til at hjælpe
dig, også i kommunen og det offentlige," fortæller hun.
anne-lise og hendes mand går på oreby Mølle op i
at være ambassadører for lolland-Falster og bruger
mange lokale producenter på stedet. skal hun give
gode råd om at netværke, er det igen den positive og
ukomplicerede tone der skinner igennem:
"Hvis man har brug for noget, så skal man ikke være
bange for at spørge dem man kender ­ og ikke være
bange for at give noget igen når de så spørger dig. det
er lettere hernede og nemmere at få et overblik over
folk. og så er det sjovt når kontakterne opstår spon-
tant," slutter hun.
"Folk er villige til
at hjælpe dig"
Anne-Lises 3 gode råd
hvis man gerne vil starte virksomhed
på Lolland-Falster
1 Sæt dig som tilflytter ind i det lokalsamfund du skal
være en del af. Tænk over hvordan tonen er, og husk
at alle kender dig selvom du ikke kender dem.
2 Brug QLF, spørg til råds på nettet og brug bestyrel
sen og profilerne på hjemmesiden. Du vil opleve at
alle gerne vil hjælpe.
3 Brug de regionale Vækstfabrikker. Der er 2 på
Lolland-Falster. Her kan du få vejledning, rådgiv-
ning ­ og du kan få en fuldt udstyret arbejdsplads.
www.vaekstfabrikkerne.dk/mere_info
SE MULIGHEDERNE OG SKAB FORRETNING