background image
BYG DIT EGET NETVÆRK
som barn var det ikke en fremtid på Fejø den stille pige
kirsten drømte om: Hun skulle ud i verden og overvejede
ikke at vende tilbage til øsamfundet. Men da hendes mor
døde i slutningen af 1990'erne, overtog hun og hendes
mand barndomshjemmet.
"Vi begyndte at se anderledes på tingene, og da jeg fik
parkeret den prestigefølelse der lå i at bo i byen, var det
ikke svært at tage beslutningen. Jeg kunne arbejde to dage i
københavn og tre dage hjemme, så jeg rejste frem og tilbage
med en bærbar computer," fortæller hun med et smil.
"Før i tiden faldt det mig ikke ind at flytte tilbage nok
fordi jeg valgte Fejø fra allerede da jeg valgte at læse
på universitetet. Jeg forestillede mig ikke at det kunne
kombineres. Men efter min mors død begyndte jeg at
spekulere på om min uddannelse reelt forhindrede mig
i at være øbo. det gjorde den jo ikke. Jeg besluttede at
jeg ville smelte det bedste fra de to verdener sammen,"
siger hun.
kirsten og hendes mand stiftede familie, levede i nogle
år som pendlere, og hun blev fortaler for at andre også
flyttede til øen. Hun blev medstifter af Fejø Bosætnings-
gruppe der arrangerede Åben Ø-arrangementer, og invi-
terede potentielle tilflyttere hjem i deres egne stuer for at
få en snak om ølivet. og i årene derefter oplevede Fejø en
decideret befolkningstilvækst.
Vil inspirere andre
som kirsten understreger, er det netop synlighed der
skaber positive resultater ­ både når man skal finde ar-
bejde, og når man skal profilere en hel landsdel. Blandt
andet derfor fik hun ideen til QlF, Quality lolland-Falster.
"Var jeg ikke vokset op på Fejø, havde jeg aldrig drømt om
at flytte hertil. derfor må vi der bor her, være ekstra synlige
og fortælle om det liv vi har - for uden det er der jo ingen, der
bliver inspirerede til at gøre det samme," siger hun.
kirsten fik i 2006 arbejde i lolland kommunes kom-
munikationsafdeling, og hendes netværk voksede. Hun
kunne se at der på lolland-Falster var endnu flere ild-
sjæle og visionære, ressourcestærke borgere end på
Fejø, og hun så et stort potentiale i at få dem til at ar-
bejde i samme retning. sammen med tre kvinder fra sit
netværk stiftede hun Quality lolland Falster.
"Jeg kunne sikkert være faldet til overalt i danmark,
men jeg bor på Fejø så jeg er dermed med til at holde liv i
og videreføre noget som er yderst meningsfuldt: et aktivt
lokalsamfund med engagement, fællesskab og respekt.
de mennesker der bor her, og som jeg har mødt gennem
QlF, skiller sig ud, og det er det der skal til når vi skal
rekruttere nye tilflyttere. at nogen åbner sig, byder dig
velkommen og udstråler tydelige værdier. det gør for-
skellen," slutter hun.
Kirstens 3 gode råd
om at netværke på Lolland-Falster
1 På Lolland-Falster gælder de klassiske netværks-
regler: Vær åben og nysgerrig, og husk at det ikke kun
handler om at tage, men også om at give. Fortæl om dig
selv, men spørg også hvad den du møder, er optaget af.
2 Deltager du i en QLF fredagsbar, kan du møde alle typer
kvinder. Det er ikke et businessnetværk eller et netværk
kun for singler. Og der bliver grinet og talt om alle
mulige emner. I netværksgruppen på Facebook kan du
ofte finde kørelejlighed til QLF fredagsbar. Spørg hvis du
har brug for et lift.
3 Følg med i hvad der sker lokalt. Læs ugeaviserne, køb
Lolland-Falsters Folketidende og sæt dig ind i hvad der
er af foreninger og frivillige arbejdsgrupper i dit område.
Du behøver ikke at vente på at nogen inviterer dig.
Hun
fandt styrken
i det lokale
Da Kirsten Sydendal flyttede tilbage
til sin fødeø, Fejø, blev hun en af
kvinderne bag Quality Lolland-Falster
og en ildsjæl der tror på at man kan
skabe det man ønsker sig.
"Jeg er med til at holde
liv i noget værdifuldt"