background image
"I yderområderne skal man være
indstillet på selv at skabe rammerne.
Man er selv med til at definere sit liv."
Nina Stærke, HR-rådgiver, Nakskov
Lolland-Falster fordi...
det ikke er en hindring for at have et spændende
arbejdsliv med rejser og samarbejde over
landegrænser at bo på lolland-Falster.
det tror jeg er vigtigt at man synliggør.
Birgitte Fjeldhøj,
technical documentations manager, Rødby
Her er helt klart mere sammenhold.
Man kender naboen og hilser også på ham.
det gør man ikke nødvendigvis i københavn
selvom man der bor tættere end man gør her.
Charlotte Stampe Holst,
sygeplejerske, Vindeby
Foreningslivet trives på lF. at være en del af
noget har værdi for de fleste mennesker.
at være medskaber giver mening, og små
fællesskaber kræver aktiv deltagelse fra flere.
Liselotte Paaske Nielsen, lektor, Rødby
Man kan bo billigt her, så der er ikke samme
krav til indtægt. Man kan starte hvad som helst, bare
man er indstillet på at det er en livsstil ­ et livsvalg.
Anne Gyrite Schütt, billedkunstner, Norre
nyspiret roemark ved døllefjelde