background image
målstegn ved merværdien af. Derfor blev der efter vores anbefaling lavet nye mine-
ralblandinger med en potentiel besparelse på ca. 700.000 kr. årligt forude. Da der
senere hen blev gjort status, kunne driftslederen fortælle, at han ikke havde lagt
mærke til ændringer i perioden, som kunne henføres til ændringer i mineralerne.
Grise skal have det rigtige foder billigst muligt!
Case: Staldlejekontrakten kom på plads!
Efter ,,verden gik af lave" i 2007/2008 er der stadig interesse for at udleje og leje
svinestalde. Mange forhold skal aftales i en staldudlejningssituation, men pludse-
lig er punktet ,,lejens størrelse" en gordisk knude. Udlejer ønsker dækning af stal-
dinvesteringens forrentning og afskrivning; lejer ønsker risikoafdækning gennem
en lav husleje.
Vi løser ofte problemet med en udviklet variabel lejemodel, hvor Videncenter
for Svineproduktions beregnede DB indgår. Udlejer og lejer deles nu til en vis grad
om risiko og gevinstmuligheder.
Vores model sikrer et varigt og fair samarbejde!
Case: Indkøb af færdigfoder, tilskudsfoder og mineralblandinger
Seriøs foderhandel indebærer tilbudsindhentning fra flere udbydere. Vi har utallige
eksempler på, at en omhyggelig årshandel af færdigfoder og tilhørende kornsalg
forbedrer bundlinjen med et 6-cifret antal tusinde kroner!
Tilskudsfoder burde svinge parallelt med sojaskråprisen, men det betaler sig at
se sig for: 5-15 % prisforskel på samme vare på samme termin kan opleves! Indkøb
af mineralblandinger er fagligt teknisk vanskelig og kræver ganske enkelt hjælp fra
en konsulent. Også på dette produktområde kan der ses store prisforskelle for de
samme næringsstoffer.
Seriøs foderhandel er også DK-Svinerådgivning!