background image
DK-Svinerådgivning A/S ­ nyt privat svinebrugsfirma
DK-Svinerådgivning har været i arbejde siden 1. marts 2012. Virksomheden er stiftet
af to erfarne agronomer med mere end 10 års erfaring som svinebrugskonsulenter.
Før dette var Jan Karlsen ansat i foderstofbranchen i 18 år.
Jan Karlsen
er uddannet agronom fra Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole i
1983 og har HD i organisation fra Institut for Virksomhedsledelse på Odense Univer-
sitet i 1988. Produktansvar for svinefoder i foderfirmaerne FAF- og KFK-regi igennem
18 år giver stor ballast vedrørende svinefodring.
Herefter mere end 10 års efterfølgende arbejde som svinebrugskonsulent hos
landboforeningen LandboFyn og svinedyrlægefirmaet Porcus.
Annette Riddersholm
er uddannet agronom fra Den Kgl. Veterinær og Land-
bohøjskole i 2001. Hun har mere end 10 års erfaring som svinebrugskonsulent hos
landboforeningen LandboFyn, som ledende konsulent hos Patriotisk Selskab og se-
nest som svinebrugskonsulent hos svinedyrlægefirmaet Porcus.
De tre forskellige udgangspunkter er et yderst værdifuldt erfaringsgrundlag for
det daglige virke.
Lone Sørensen
er uddannet Landbrugstekniker i 1992 efter først at have gen-
nemført landmandsuddannelsen med grønt bevis. 10 års erfaring i grovvarebran-
chen med produktudvikling af svinefoder og optimering af mineralblandinger og
efterfølgende 6 års erfaring som svinebrugsrådgiver i landboforeningen Agro-
gaarden. Senest nogle års arbejde med miljøtilsyn i kommunalt regi, hvilket har givet
Lone værdifuld viden om bl.a. krydsoverensstemmelsesreglerne.