background image
Samarbejde med bedriftens øvrige rådgivere
Uanset på hvilke rådgivningsområder og i hvilket omfang DK-Svinerådgivning har
opgaver på en svinebedrift, så anser vi det for yderst vigtigt at kunne samarbejde
100 % åbent med bedriftens øvrige rådgivere:
Svinebrugskonsulent => Dyrlæge
Svinebrugskonsulent => Økonomikonsulent
Svinebrugskonsulent => Planteavlskonsulent
Svinebrugskonsulent => Miljøkonsulent
Svinebrugskonsulent => Svinebrugskonsulent
Svinebrugskonsulent => Foderleverandør
Svinebrugskonsulent => Byggefirma
Svinebrugskonsulent => Advokat
Vi arbejder alle for bedriften, og vi er alle ,,lønnet af grisen", så samarbejde til gavn
for bedriftens bundlinje er nødvendigt!
Professionel sparringspartner til
svineproducenter ­ nu og i fremtiden
Nutidens og fremtidens svinebedrifter er store komplekse virksomheder med rigtig
mange svinefaglige, handels- og ledelsesmæssige opgaver. DK-Svinerådgivning
er stiftet i bevidstheden om, at vore kunder ønsker svinebrugsrådgivning af høj
kvalitet ­ og det når der er brug for det. Fokus på driftsøkonomi er et meget grund-
læggende element for DK-Svinerådgivning, da solide, positive regnskabsresultater
er grundlag for at kunne ajourføre og udvikle bedriften.
Et rigtigt godt kendskab til den enkelte bedrift, det være sig staldindretning, fo-
dersystemer, personalet, m.v. prioriteres højt. Ved bl. a. denne prioritering kan vi
nå vores mål om at være en professionel sparringspartner for den professionelle
svineproducent og landmand.
Niels Frost
Rasmussen
nfr@cr-f.dk
60 68 12 75
Steen L. Aaen
sla@cr-f.dk
52 25 12 74
Huggetvej 27, 5400 Bogense
Tlf.: 64 83 12 75
www.cr-f.dk
MOBILT BLANDEANLÆG
Bliv hjemmeblander
uden store investeringer
i male-/blandeanlæg
Ingen investering
Ingen arbejdskraft

Ingen unødig transport
af korn

Ingen unødige omkostninger på
dit korn
Øget sundhed
Fleksibel foderstruktur
Formaling og valsning
Kendskab til råvarer og
blandings sammensætning
Stor kapacitet 10-12 tons pr. time
HAR DU KORN-
OPBEVARING !
Sælg ikke
dit korn
- før du har
talt med
CR Foderservice
FODERSERVICE K.S.
Nu ekstra kapacitet på Fyn/Jylland