background image
9
Sikkerhed
[SEriØSE oMkring SikkErHEd]
i dag er sikkerhed blevet en vigtig faktor. Vin-
duer og døre udføres under stigende krav til
sikkerhed. det tager vi naturligvis meget seriøst
hos Svendborg Vinduer. Vi bruger derfor ude-
lukkende sikkerhedsbeslag til vores produkter,
og har i dag mulighed for at levere f.eks. top-
styrede vinduer med helt op til syv sikkerheds-
lukkepunkter afhængig af vinduesstørrelsen.
terrassedøre udføres som standard med fem
sikkerheds-lukkepunkter og facadedøre med
seks sikkerheds-lukkepunkter. der er desuden
mulighed for dobbelt låsekasse, hvis du ønsker
yderligere sikkerhed.