background image
5
Vi tilbydEr
bedre isolering
lang levetid
flot design
Et minimum af
vedligeholdelse
fremtidssikring
[fordi kValitEtEn HoldEr, HVad
dEn loVEr]
Vores vinduer og døre er i dag højteknologiske
og fremtidssikrede i forhold til de krav, der for-
ventes stillet i bygningsreglementet for isolering
i 2020.
det kan vi garantere dig, fordi vores vinduer og
døre i dag er videreudviklet fra det oprindelige,
gode plastmateriale til i dag at være udført i et
glasfiberarmeret kompositmateriale.
kompositmaterialet er kendetegnet ved at være:
- ekstremt godt isolerende
- lydisolerende
- utroligt stærkt
kompositmaterialet giver os derfor mulighed
for at bibeholde et slankt design med
isoleringsevner i top til glæde for kræsne
boligejere, bygherrer og arkitekter.