background image
gode detaljer
[Stil - typE - farVE]
der er mange beslutninger der skal tages, når
huset skal have nye vinduer og døre. Vort brede
typeprogram indeholder mange muligheder:
fastkarm, topstyret, topsving, sidehængt,
sidesving, bondehus, dannebrog, terrassedøre,
facadedøre, halvdøre, vinduespartier og ud-
estuer... du finder det hele hos os.
15
Vindue med kehlinger
Vindue med sprosser
VinduE udEn kEHlingEr:
Svendborg Vinduer kan også producere
vinduer og døre i moderne designs
uden kehlinger. Her er det minimalis-
men og enkeltheden, der træder frem.
VinduE MEd kEHlingEr:
Svendborg Vinduers standardvindue er
udført med kehlinger/profileringer på
både sprosser og poster, derfor kan vi
opfylde selv krævende designs på vinduer
og døre.
VinduE MEd EnErgiSproSSEr:
Svendborg Vinduer producerer i dag
med energisprosser og kan efter
ønske levere vinduer og døre med
tynde palæsprosser på 23 mm eller lidt
bredere sprosser på 42 mm. Energi-
sprosser betyder, at ruden er et stort
glas, hvor sprosserne er klæbet på
begge sider. imellem glasset er der til
gengæld lagt en liste. så det ligner, at
glasset er delt. på denne måde undgås
kuldebroer. ilagte sprosser fås i størrel-
serne 18,26, 45 mm.
fyldningStypEr
Som standard er fyldinger med friset
kant, men vi leverer også helt glatte
fyldninger.
Set indefra
Venstre indadgående
Højre indadgående
Set udefra
Venstre udadgående
Højre udadgående
Profileret fyldningssnit
Is
oler
ing