background image
13
trend
[fokuS på EnErgi]
trenden er i disse år den store fokus på energi.
der vil i fremtiden blive stillet større og større
krav til sikkerhed og energioptimering, derfor er
det med fokus på disse parametre, at du skal
vælge dine nye vinduer og døre. Svendborg
Vinduer har valgt komposit materialet, fordi kom-
posit i modsætning til aluminium er en isolator,
og derved ikke leder kulde og varme.
Hertil kommer at mange husejere i dag gerne
vil være fri for at vedligeholde deres vinduer -
især hvis de tidligere har prøvet at vedligeholde
vinduer!
unge og nye boligejere uden erfaring med
vedligeholdelse af vinduer/døre ønsker den
samme kombination af vedligeholdelsesfrie
vinduer og døre, der samtidig er de bedst
isolerende.
Hos Svendborg Vinduer vurderer vi, at trenden
i de kommende år bliver den samme - blot med
endnu mere fokus på lavere energiforbrug og
mindre vedligeholdelse.
Vi og vores produkter er på forkant på disse
parametre, hvilket gør dit valg af vinduer og døre
hos Svendborg Vinduer til et fremtidssikret valg.
fØr: det røde i termograferingen
viser varmeudslippet.
EftEr: det ses nu tydeligt at
vinduerne fjerner varmetabet
Komposit N+ med 2-lags standard
lav-energiglas og 2 tætninger
Komposit N+ med 2-lags optimeret
lav-energiglas og 2 tætninger
Komposit N+ med 3-lags optimeret
lav-energiglas og 3 tætninger
Komposit N+ med 3-lags standard
lav-energiglas og 2 tætninger
Komposit N+ med 3-lags standard
lav-energiglas og 3 tætninger
Energiklasse
U
w
E
ref
C
1,22
1,37
0,82
0,80
0,95
-20
-16
+2
+6
B
A
A
A
Uw enheden er W/m²K
Eref Enheden er kWh/m²
0
ØkonoMi / EnErgi
komposit materialet er
en økonomisk fordel-
agtig løsning på lang
sigt. Materialet er hold-
bart og energivenligt.
Grafen viser forskellen ved køb af trævinduer kontra kompositvinduer.
Vedligeholdelsesomkostningerne er med.
Eksemplerne er baseret på CE-mærkningsordningens reference -
element i den definerede størrelse: 1230 x 1480 mm
ØkonoMi og EnErgi
Kompositvinduer
Trævinduer
Vedligeholdelse/maling af trævinduer
150
125
100
75
50
25
0
Kr. i 1000
0
10
20
30
40
50
Nye vinduer
Nye glas
Nye vinduer
År
tV2 kvægtorvet