background image
12
Vores miljø
[MindrE bElaStning]
analyser på gamle plastvinduer og -døre med
armeringsstål i alle karme og rammer, viser,
at miljøbelastningen fra vugge til grav er tæt
på at være den samme som for trævinduer og
trædøre, set over 20 år.
nye kompositvinduer belaster mindre, fordi
der næsten ikke bruges stålarmeringer. du kan
samtidig forvente, at kompositvinduer holder
betydeligt længere end trævinduer.
komposit genanvendes også og er derfor nok
den mest miljøvenlige vinduesløsning, der er på
markedet.
Selskabet for genanvendelse af hård PVC